Členovia správnej rady / stanovy
predseda Jarmila Bodenloszová 0904 555 107 jabodka17@gmail.com
tajomník Jana Kupcová 0903 054 413 jana.kupcova@stonline.sk
hospodárka Terézia Krupová 0910 672 935 krupovaterezia@gmail.com
cyklistika Ján Brutovský 0904 494 056 brutovskjan4@gmail.com
pešia turistika Anna Šintajová 0911 284 867 sintaj@internetkosice.sk
Stanovy KT VÍKEND TU ich nájdete