História Klubu turistov VÍKEND

siaha až do mája roku 1967. V tom roku bol založený odbor turistiky pri telovýchovnej jednote VSŽ Košice. Jeho cieľom bolo zabezpečiť pre svojich členov zaujímavý program spojený so spoznávaním krás prírody doma i v zahraničí a organizovať hodnotné športové podujatia.

Po roku 1989 sa zmenili pomery aj v telovýchovnej organizácii a vznikol Klub turistov (KT) nového typu. Jeho názov je VÍKEND. Turistické podujatia sa organizujú v pešej, vysokohorskej a lyžiarskej turistike, ale aj v cykloturistike.Obtiažnosť podujatí je rôznorodá. Od nenáročných výletov pre rodiny s menšími deťmi a dôchodcov až po expedície pre zdatných "borcov". Podujatia sú naplánované na každý týždeň počas celého roka a možno ich nájsť v Kalendári podujatí.

Na čele neziskového občianskeho združenia je od roku 2006 Správna rada. Počas uplynulých rokov zorganizovali naši členovia veľké množstvo veľmi hodnotných podujatí vo všetkých presunoch. Napríklad: pôsobenie v pohorí Kaukaz s výstupom na Elbrus, putovanie bývalou Juhosláviou s pobytom vo viacerých pohoriach, výstupy na najvyššie štíty Poľska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a Grécka, či 7 zájazdov do ukrajinských Karpát. V zime sme absolvovali aj náročné prechody rôznych pohorí na bežkách. V lete sú to aj veľmi kvalitne pripravené niekoľkodňové cyklo podujatia s podrobným itinerárom, často päť a viac dňové. Naša účasť na všetkých vrcholových podujatiach organizovaných KST je samozrejmá.

Členovia klubu sa stretávajú pravidelne každý pondelok. Na svojich schôdzkach zhodnotia uskutočnené akcie a zároveň vyhlásia túry na najbližší víkend.