najbližšia akcia     21.7.2018
  Slavkovský štít
  informácie
Túru povedie A. Šintajová, t.č. 0911 284 867
pozvánka     21.7.2018
  Šlapaj do Poproča
  informácie
pozvánka     28.7.2018
  Potulky po Slanských vrchoch
  informácie
Záujemcovia hláste sa u Jožka Kalapoša, KVT Košičan
jozef.kalapos5@gmail.com, 0915 949 983
pripravujeme     4.-5.8.2018
  Z Čertovice na Ďumbier a Rovnú hoľu
  informácie
Túru povedie A. Šintajová, t.č. 0911 284 867