najbližšia akcia     26.5.2018
  Stretnutie na Tureckej - Krásy Slovenska 2018
  Trasa výstup: z Rožňavy po zelenej turistickej značke na Tureckú
     prevýšenie 645 m, dĺžka 8 km, čas 2:35 hod.
Trasa zostup: Náučným chodníkom na Baňu nad obcou Rudná
     prevýšenie - 530 m, dĺžka 4,9 km, čas 1:30 hod.
Oficiálne miesto stretnutia: Baňa nad obcou Rudná
     program uvedený v propozíciách.
Odchod autobusu z parkoviska za Magistrátom o 6:30 hod.
Predpokladaný príchod do KE o 17:30 hod.
Poplatok za dopravu: člen klubu KT Víkend: 4,- €, nečlen: 6,- €

propozície
mapa
Prihlasovanie: Jarmila Bodenloszová, email: jabodka17@gmail.com, mobil: 0904 555107