najbližšia akcia     30.6.2018
  Veľký Sokol - Slovenský raj
  Veľký Sokol je najdlhšou roklinou Slovenského raja.
Trasa: Píla, Piecky – Sokol, horáreň – roklina Veľký Sokol – Glacká cesta – Pod Suchým vrchom -
     – Malé Zajfy – Veľké a Malé Zajfy – Stratenská píla - Stratená.
Parametre túry:
    dĺžka trasy 16,8 km
    stúpanie 565 m, klesanie 359 m
    čistý čas na absolvovanie trasy cca 5:30 hod.
V rokline sa nachádzajú technické zabezpečovacie pomôcky (reťaze, rebríky, stúpačky, kramle)
Zraz účastníkov na železničnej stanici o 6:45 hod.
    odchod osobným vlakom Košice – Poprad do Vydrníka o 7:12 hod.
    príchod do Vydrníka o 9:05 hod.
    odchod autobusu zo zastávky Vydrník, žel. stanica do zastávky Hrabušice, Píla o 9:15 hod.
    príchod na Pílu o 9:34 hod.
Predpokladaný návrat:
    odchod zo Stratenej o 18:00 hod. regionálnym expresom do Margecian
    odtiaľ o 19:25 rýchlikom R 609, s príchodom do Košíc o 19:53 hod.
Túru vedie J. Geschwandtner, 0903 636 589.
Upozornenie: Účasť na túre je na vlastnú zodpovednosť účastníka.