oznam So zármutkom v srdci oznamujeme, že v nedeľu 15.4. nás navždy opustila naša členka
Mária Krónová.
Posledná rozlúčka s ňou bude v piatok 20.4. o 13:00 v košickom krematóriu.
Česť jej pamiatke!
najbližšia akcia     21.4.2018
  Čerešenka
  trasa: Ploské - Tufový kaňon - rozhľadňa ČEREŠENKA - Rozhanovce
dĺžka trasy: 14,5 km; stúpanie: 341 km; klesanie: 329 km
autobus do stanice Ploské odchádza z náštupišťa č.34 o 6:55 hod. zraz v hale AS je o 6:45 hod.
odchody autobusov z Rozhanoviec: 12:24; 14:20; 15:59;, ...
propozície
video z prechodu kaňonom
detail
ppripravujeme     26.5.2018
  Stretnutie na Tureckej - Krásy Slovenska 2018
  Trasa výstup: z Rožňavy po zelenej turistickej značke na Tureckú
     prevýšenie 645 m, dĺžka 8 km, čas 2:35 hod.
Trasa zostup: Náučným chodníkom na Baňu nad obcou Rudná
     prevýšenie - 530 m, dĺžka 4,9 km, čas 1:30 hod.
Oficiálne miesto stretnutia: Baňa nad obcou Rudná
     program uvedený v propozíciách.
Odchod autobusu z parkoviska za Magistrátom o 6:30 hod.
Predpokladaný príchod do KE o 17:30 hod.
Poplatok za dopravu: člen klubu KT Víkend: 4,- €, nečlen: 6,- €

propozície
mapa
Prihlasovanie: Jarmila Bodenloszová, email: jabodka17@gmail.com, mobil: 0904 555107