52. Stretnutie čitateľov časopisu „Krásy Slovenska“ na Poľane / 29.-31.5.2015

01_.jpg 02_.jpg 03_.jpg 04_.jpg 05_.jpg 06_.jpg 07_.jpg 08_.jpg 09_.jpg 10_.jpg 11_.jpg 12_.jpg 13_.jpg 14_.jpg 15_.jpg 16_.jpg 17_.jpg 18_.jpg 19_.jpg 20_.jpg 21_.jpg 22_.jpg 23_.jpg 24_.jpg 25_.jpg 26_.jpg 27_.jpg 28_.jpg 29_.jpg 30_.jpg

Vytvorené programom PPSee verzia 1.29